Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nhìn lại một năm “đầy dấu ấn” của Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/01/2022

Năm 2021, một năm đầy biến động, hứng chịu nhiều thách thức do diễn biến của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã gặt hái được những thành tích nổi bật và để lại nhiều ‘dấu ấn’ đậm nét.

TS. Hồ Thắng - Giám Đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 31/12/2021, Sở KH&CN đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022”. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển, những hoạt động nổi bật của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2021. Qua đó, định hướng, xác định rõ những mục tiêu để bứt phá trong năm mới đưa KH&CN trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Gặt hái thành công với những hoạt động nổi bật

Năm 2021, Sở KH&CN là đơn vị vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Cờ thi đua của Chính phủ (Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 06/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Là đơn vị đứng đầu trong Khối thi đua Kinh tế, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2021; Tập thể và 03 cá nhân của Sở được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2017-2020 và thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020. 

Ban Giám Đốc Sở KH&CN trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2021 cho các tập thể.

Một số hoạt động KH&CN không chỉ mang tầm ảnh hưởng, với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh mà còn có sức lan tỏa rộng rãi như: Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Giải thưởng Cố đô về KH&CN, các Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng thương hiệu nhà rường Huế”; “Thúc đẩy hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”... trở thành điểm sáng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ của cả tỉnh.

Năm 2021, hoạt động KH&CN từng bước gắn với thực tế sản xuất, đời sống xã hội, tập trung nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ các chương trình kinh tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt trong năm 2021, Sở KH&CN đã tập trung tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành 37 văn bản quan trọng của ngành (gồm 06 văn bản quy phạm pháp luật và 31 văn bản phục vụ công tác quản lý ngành). Trong đó có các chương trình, đề án cơ chế chính sách lớn phục vụ phát triển ngành KH&CN của tỉnh như: Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, Sở KH&CN cũng đã tham mưu UBND ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch trọng điểm thuộc lĩnh vực KH&CN: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm;...

Song song với việc tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch trọng tâm, năm 2021 Sở đã tổ chức thành công Lễ Công bố Đề án Tủ sách Huế và ra mắt ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách Huế - Địa chí Văn hóa Huế; Tổ chức thành công Chương trình làm việc giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh và ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2015; chủ trì ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2022-2025; chủ trì ký kết hợp tác thông tin tuyên truyền với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…

Trong năm đã tổ chức 38 hội nghị tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án (23 nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2021) bảo đảm đúng các quy trình của tỉnh và Bộ KH&CN ban hành; tổ chức thẩm định sản phẩm và nghiệm thu 10 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 02 đề tài, dự án KH&CN; tổ chức thẩm định nội dung 33 đề tài, dự án KH&CN; tổ chức thẩm định dự toán 20 đề tài, dự án KH&CN và tổ chức thẩm tra số liệu quyết toán 14 đề tài, dự án KH&CN. Điều đáng chú ý, năm 2021 đã có 40 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được UBND phê duyệt để thực hiện từ năm 2021. Nhìn chung, các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia kết hợp với các đề tài, dự án KH&CN của tỉnh đã giải quyết được những vấn đề bức xúc của thực tiễn sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về hoạt động quản lý nhà nước đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tham mưu, tư vấn của Sở ngày càng được đẩy mạnh và hoàn thiện. Trong công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều điểm mới, chủ động, sáng tạo, quyết liệt với phương châm lấy hiệu quả công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian, số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, mang lại sự hài lòng cho người dân/tổ chức.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng đã biểu dương thành tựu đạt được của tập thể Sở KH&CN trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, hoạt động KH&CN sắp tới cần mạnh dạn đưa ra các chương trình và nhiệm vụ lớn hơn để năm 2022 thực sự là một năm bứt phá về chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên mọi mặt, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn tư vấn cho doanh nghiệp, tập trung vào chuyển giao, ứng dụng KH&CN trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiến đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của khu vực miền Trung và cả nước.

Nhân dịp này, 10 tập thể lao động tiên tiến, 12 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 88 lao động tiến tiến và 14 cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021 được Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen.

Ban giám Đốc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021 cho các cá nhân.

Phải coi doanh nghiệp là trọng tâm để phát triển ngành KH&CN

Với sứ mệnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ về KH&CN để doanh nghiệp khắc phục những khó khăn hạn chế, nâng cao chất lượng, bứt phá về năng suất nhằm tạo sức cạnh tranh trong thời đại hội nhập Quốc tế, thời gian qua, Sở KH&CN đã tranh thủ mọi nguồn lực tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tổ chức các hội nghị phổ biến, hội thảo khoa học về các chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó nâng cao trình độ hấp thu công nghệ cho các doanh nghiệp; 

Hỗ trợ thiết kế, xây dựng bộ chuẩn nhận diện thương hiệu và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm khởi nghiệp; Tạo lập, xây dựng và phát triển một số nhãn hiệu tập thể để đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương như nước mắm Phú Diên, Chuối Già lùn A Lưới, dưa lưới Phú Lộc; Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm dầu tràm Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế; Cùng với đó hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành “Quy định Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"...

Ông Ngô Thuần - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phát biểu báo cáo tại Hội nghị.

Song với đó, những năm qua, việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) luôn được UBND tỉnh và Sở KH&CN đặc biệt ưu tiên. Trên cơ sở chính sách, kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 đã ban hành, Sở KH&CN đã hỗ trợ 42 doanh nghiệp đổi mới công nghệ nhằm phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, kết nối đầu tư.

Một số sản phẩm của các doanh nghiệp được Sở KH&CN hỗ trợ nghiên cứu, phát triển như: “Dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sấy dược liệu y học cổ truyền tại Hộ kinh doanh Tôn Thất Thống”; “Dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và đóng gói sản phẩm tinh dầu tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công Thành” và “Dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất và hoàn thiện quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá Ong bầu” qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, trong những năm qua Sở KH&CN đã triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Về hoạt động KH&CN trong thời gian tới, Sở KH&CN Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao và làm chủ công nghệ, lấy doanh nghiệp là trung tâm để đẩy mạnh hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đi đầu trong quá trình chuyển đổi số để tiệm cận hơn với Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, một trung tâm lớn của cả nước về KH&CN, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đưa KH&CN thực sự trở thành nền tảng của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kiều Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày