Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 06/12/2021

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác tháng 12/2021 (File đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày