Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động QLNN về khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 23/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Kế hoạch số 2075/KH-SKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày