Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
Ngày cập nhật 16/11/2021

Thực hiện Công văn số 331-CV/BTCTU ngày 05/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 và Công văn số 132-CV/ĐUK ngày 21/10/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 125-KH/ĐU triển khai thực hiện.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày