Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 16/11/2021

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN); Sở KH&CN ban hành Chương trình công tác tháng 11 năm 2021 với các nội dung cụ thể.

Chi tiết xem file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày