Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày cập nhật 16/11/2021

Ngày 20/10/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 124-KH/ĐU triển khai thực hiện  Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày