Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 16/11/2021

Ngày 10/8/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày