Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng năm 2021
Ngày cập nhật 16/11/2021

Ngày 10/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 120-KH/ĐU về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày