Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
Ngày cập nhật 27/09/2021

Ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 411/QĐ-SKHCN kiện toàn Tổ giúp việc Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày