Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 07/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 370/QĐ-SKHCN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (viết tắt là HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo ISO).

Chi tiết xem file đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày