Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021.

 

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày