Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 15/03/2021

 Ngày 15 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết xem file đính kèm:

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày