Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt phương án tự chủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3187/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2023 theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày