Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình tạm ứng và thanh toán tạm ứng tiền mặt
Ngày cập nhật 29/03/2016

Mục đích của quy trình này nhằm thực hiện việc tạm ứng, thanh toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật kế toán; đảm bảo việc tạm ứng và thanh toán các chứng từ kế toán luôn rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đúng thời gian và không chiếm dụng quỹ tiền mặt của cơ quan.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày