Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình thanh toán chuyển khoản kho bạc
Ngày cập nhật 29/03/2016

Quy trình này nhằm thực hiện việc thanh toán kinh phí qua chuyển khoản kho bạc theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật kế toán; đảm bảo việc  thanh toán các chứng từ chuyển khoản luôn rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng thời từng bước giảm dần tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại đơn vị để giảm nghiệp vụ ngân quỹ.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày