Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình xây dựng điều chỉnh đề án vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
Ngày cập nhật 29/03/2016

Quy trình này là cơ sở để xác định biên chế và bố trí công chức trong các đơn vị quản lý nhà nước; là căn cứ để xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày