Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình quản lý văn bản đến
Ngày cập nhật 29/03/2016
  • Quy định cách thức tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển giao văn bản đến đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và thuận lợi.
  • Xác định trách nhiệm của mỗi bộ phận, cá nhân trong việc tiếp nhận, xử lý, chuyển giao công văn đến và quản lý sử dụng dấu tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Áp dụng vào việc tiếp nhận, xử lý, chuyển giao công văn đến (không bao gồm các loại giấy chứng nhận chất lượng, chứng từ gửi đi liên quan đến công tác tài chính kế toán).

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày