Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình sơ tuyển công chức
Ngày cập nhật 29/03/2016

Quy định việc tuyển dụng công chức (sơ tuyển) của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung sơ tuyển công chức của Sở bao gồm:

- Lập kế hoạch tuyển dụng;

- Thông báo tuyển dụng;

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Soát xét, bổ sung hồ sơ theo quy định;

- Tổng hợp danh sách;

- Tổ chức sơ tuyển (phỏng vấn trực tiếp);

- Thông báo kết quả sơ tuyển chính thức.

- Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng gửi Sở Nội vụ để tham gia thi tuyển CC;

- Lưu hồ sơ.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày