Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình quản lý thông tin nội bộ
Ngày cập nhật 29/03/2016

Văn bản này quy định nội dung, cách thức và trình tự tiến hành tiếp nhận, trao đổi thông tin về các hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm các nội dung:

  • Hội họp,
  • Quản lý công văn đi, đến,
  • Fax, điện thoại,
  • Tài liệu tập huấn,
  • Thông tin của Sở trên giấy, trên mạng LAN,
  • Bảo mật thông tin.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày