Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Quy trình xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Ngày cập nhật 22/03/2016

Quy định thủ tục thực hiện việc xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày