Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 22/03/2016

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách KH&CN của các đơn vị trực thuộc sở năm trước, rút ra những kinh nghiệm để phục vụ cho công tác quản lý ngân sách năm sau.

Chi tiết quy trình, các biểu mẫu và phụ lục xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày