Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Ngày cập nhật 18/03/2016

Trình tự thủ tục hướng dẫn cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X- Quang chẩn đoán trong y tế cho các cơ sở y tế sử dụng thiết bị X- Quang vào mục đích chiếu, chụp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong các trường hợp sau: khi giấy phép bị rách, nát, mất.

Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày