Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (bổ sung mới)
Ngày cập nhật 23/06/2021

Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (bổ sung mới).

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày