Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021
Ngày cập nhật 16/06/2021

Thực hiện công văn số 1855/SNV-CCHC ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính (CCHC) định kỳ năm 2021, ngày 14/6/2021, tại Báo cáo số 1018/BC-SKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày