Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CUỘC THI SÁNG CHẾ NĂM 2014 TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
Ngày cập nhật 12/08/2014
   Để khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo ra những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi và chi phí thấp để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương, cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.
Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng chế (CTSC) năm 2013, Bộ KH&CN đã đề nghị và Phó TTg CP Vũ Đức Đam đã đồng ý cho Bộ KH&CN tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014 trên phạm vi toàn quốc.
   Theo thể lệ Cuộc thi Sáng chế năm 2014, lĩnh vực dự thi là tất cả kết quả sáng tạo là đối tượng được bảo hộ sáng chế (sau đây gọi chung là “giải pháp kỹ thuật”) thuộc mọi lĩnh vực kỹ thuật có thời điểm tạo ra hoặc lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam sau ngày 31/12/2008 và chưa tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2013, đều có thể đăng ký tham dự Cuộc thi.
 
   Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật dự thi: i) có tính mới; ii) có trình độ sáng tạo; iii) có khả năng ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm, phù hợp với hoàn cành, điều kiện của Việt nam; iv) có hiệu quả kinh tế-xã hội, đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và có sử dụng thông tin sáng chế trong quá trình tạo ra giải pháp kỹ thuật dự thi.
   Giá trị giải thưởng: 
+ Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO.
+ Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO.
+ Giải Ba trị giá 30 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO.
+ Mười hai (12) Giải khuyến khích dành cho các giải pháp kỹ thuật được chọn  vào vòng chung khảo, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO.
   Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được nộp một (01) Hồ sơ đăng ký dự thi cho một giải pháp kỹ thuật.
  Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi đết hết ngày 30/9/2014. Sở Khoa học và Công nghệ  (Phòng Sở hữu trí tuệ) hướng dẫn các nhà sáng chế địa phương đăng ký dự thi theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi .
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày