Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ 7
Ngày cập nhật 21/07/2014
   Hội nghị triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế lần thứ 7 năm 2014 đã tổ chức tại hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi. Được tổ chức 2 năm một lần, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Giải thưởng được tổ chức nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học và công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương, đất nước. Ngoài ra, giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014.
   Qua 6 lần tổ chức, giải thưởng đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học được tôn vinh đã và đang đi vào cuộc sống cũng như phát huy hiệu quả trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Những đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho lĩnh vực khoa học công nghệ được ghi nhận và vinh danh một cách xứng đáng đã có sức tác động to lớn trong việc khuyến khích công tác nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày