Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THỪA THIÊN HUẾ CHỦ ĐỘNG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC
Ngày cập nhật 08/07/2014
   Từ cuối năm 2012 đến nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm micromic 3 để xử lý bèo tây, rơm rạ, rác thải và các phụ phế phẩm nông nghiệp khác thành phân bón hữu cơ sinh học.
Bên cạnh một số lượng bèo tây vô cùng lớn ở các sông và ao hồ, mỗi năm Thừa Thiên Huế có nguồn rơm rạ lên đến 280 nghìn tấn. Với chế phẩm micromix 3, trung bình 1,5 tấn rơm sẽ sản xuất được 1 tấn phân vi sinh. 
   Việc ứng dụng công nghệ vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học micromic 3 không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí, có điều kiện thuận lợi trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tự sản xuất phân bón theo hộ gia đình mà còn  nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học, vừa nâng cao năng xuất cây trồng vừa góp phần cải tạo dinh dưỡng cho đất.
Các tin khác
Xem tin theo ngày