Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 23/06/2014
   Ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ là là một trong những quy định trong Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành ngày 12/5/2014.
   Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đã hướng dẫn chi tiết Điều 19, Điều 22 và Điều 23 của Luật KH&CN về chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN, ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài hoạt động KH&CN.
   Có 3 nguyên tắc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, đó là: (1) Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động KH&CN phát huy tối đa năng lực và được hưởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động KH&CN; (2) Bảo đảm đúng đối tượng, tạo điều kiện cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quan trọng để phát huy tài năng và được hưởng lợi ích xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận; (3) Nhà nước bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
Các tin khác
Xem tin theo ngày