Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
Ngày cập nhật 06/06/2014
   Vừa qua, Đại học Huế tổ chức Hội nghị hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nhằm đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong 20 năm qua và xây dựng những định hướng phát triển mới trong thời gian tới.
   Trải qua 20 năm thực hiện Nghị định 30/CP về xây dựng và phát triển Đại học Huế (1994-2014), Đại học Huế ngày càng phát triển lớn mạnh với đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học mạnh và đông đảo, hệ thống ngành nghề đào tạo phong phú, cơ sở vật chất hiện đại; là một trong 17 đại học trọng điểm quốc gia, đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
   Trong thời gian diễn ra hội nghị, các nhà giáo, các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến các đề tài nghiên cứu, liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học công nghệ ở Đại học Huế; tích cực đóng góp ý kiến về chiến lược, giải pháp phát triển khoa học công nghệ của Đại học Huế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày