Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở KH & CN tổ chức hội thảo với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin KH & CN”
Ngày cập nhật 26/05/2014

   Hội thảo nhằm giới thiệu, tổng kết những kết quả đồng thời rút kinh nghiệm của công tác hoạt động truyền thông trong thời gian qua. Theo đó, Trung tâm thông tin KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình như: xuất bản định kỳ bản tin KH&CN, quản lý và cập nhật trang thông tin điện tử; phối hợp với VTVHUE thực hiện các chuyên đề về sở hữu trí tuệ và cuộc sống, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của  doanh nghiệp Thừa Thiên Huế… Ngoài ra, các ấn phẩm do sở KH&CN xuất bản phát hành, thư viện là nguồn thông tin phong phú, đa dạng phục vụ cho các đối tượng đến tra cứu, tham khảo. Hội thảo cũng đã nhìn nhận, đánh giá cao ban biên tập, cộng tác viên trong và ngoài nước của tạp chí Nghiên cứu & Phát triển những chuyển biến tích cực trong bộ khung nhân sự của tạp chí nghiên cứu và phát triển KH&CN. Từ đó góp phần chuyển biến tích cực cả chất lượng lẫn số lượng tạp chí ngành.

   Tại đây, hội thảo đã phổ biến Nghị định số 11/2014/NĐ-CP  của chính phủ về Hoạt động Thông tin KH&CN và tập trung bàn về giải pháp, định hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong thời gian tới.

Các tin khác
Xem tin theo ngày