Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết hoạt động Ban công tác chỉ thị 18 năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014
Ngày cập nhật 16/04/2014

   Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra phiên họp “Tổng kết hoạt động Ban công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa gọi tắt là ban công tác chỉ thị 18 năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014.”

   Trong năm qua đã đẩy mạnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, đúng tiến độ; khắc phục khó khăn về kinh phí để thực hiện thanh tra diện rộng chuyên đề về đồ chơi trẻ em được xã hội ghi nhận, đánh giá cao và nâng cao hiệu quả quản lý.
   Trọng tâm công tác năm 2014: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc nội dung hoạt động của Ban Công tác; Đề xuất tiến hành thanh tra diện rộng chuyên đề 2014 (tập trung vào thiết bị đo điện, nước, thiết bị y tế, cân thông dụng) và hoạt động an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế; Đẩy mạnh và giữ vai trò đầu mối thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền SHTT trong đó trước mắt giao Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Thanh tra Bộ đề xuất nội dung thanh tra về sở hữu công nghiệp để triển khai thí điểm ở một số địa phương nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày