Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đánh giá hoàn thiện quy trình trồng thử nghiệm bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/06/2022

Xây dựng được quy trình bón phân phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng cũng như quy trình trồng và chăm sóc cây bơ Booth 7 phù hợp với điều kiện sinh thái tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt tương đương với các vùng trồng bơ tại Đăk LăK, Tây Nguyên. Thành công của mô hình sẽ góp phần cải thiện diện tích đất trồng keo kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương.

 

Ngày 11/6/2022, tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Đánh giá hoàn thiện quy trình trồng bơ Booth 7 phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế là đơn vị chủ trì, ThS. Thái Thị Thanh Trà làm chủ nhiệm dự án, TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Quy trình là sản phẩm của Dự án “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế” được thực hiện từ tháng 8/2019 đến tháng 7/2022.

ThS. Thái Thị Thanh Trà - Chủ nhiệm dự án trình bày thuyết minh tại Hội thảo

Căn cứ vào kết quả điều tra khảo sát tại 12 xã của 6 huyện thị, nhóm nghiên cứu nhận thấy cây bơ Booth 7 phù với với điều kiện sinh thái vùng gò đồi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, vùng đất trồng thử nghiệm của dự án là vùng gò đồi xã Phú Sơn, xã Dương Hòa và xã Lộc Hòa thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích 3ha. Dự án triển khai thành công sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, đẩy mạnh phát triển cây ăn quả và qua đó làm tăng hiệu quả của các chương trình xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn; đóng góp thành công cho Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế.         

Tại Hội thảo, Hội đồng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện quy trình, theo đó quy trình được các thành viên trong Hội đồng đánh giá tương đối phù hợp với quy trình kỹ thuật, có khả năng ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì cần thống nhất mẫu quy trình chuẩn, sơ đồ quy trình, tiêu chuẩn cây giống… Xem xét đánh giá lại nguyên nhân, diễn giải quy trình cụ thể và tham khảo thêm nhiều quy trình công nghệ khác. Đồng thời, cần cập nhật thêm thông tin về bản đồ độ cao sinh thái, hạn định lại độ cao bao nhiêu là phù hợp? Bổ sung thêm tên các loại cây chắn gió tạm thời, ứng dụng nhiều hơn các hợp chất sinh học trong trồng trọt…

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu kết luận tại Hội thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để chỉnh sửa thuyết minh. Điều chỉnh và thống nhất tên quy trình. Tiếp thu toàn diện quy trình đơn vị đã nhận chuyển giao và bổ sung thêm những điểm mới của quy trình trồng bơ Booth 7 để phù hợp với điều kiện khí hậu vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế. Cần làm rõ, cụ thể hóa quy trình trồng và chăm sóc cây bơ Booth 7 Huế, bổ sung thêm phần chú thích kỹ thuật. Tham khảo kinh nghiệm các đề tài KHCN cấp tỉnh để công bố quy trình đầy đủ tính pháp lý, đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi và công bố quy trình công nghệ của Dự án trong phạm vi cấp tỉnh.

Quy trình hoàn thiện sẽ tạo điều kiện nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất nông nghiệp trong việc trồng và chăm sóc loại cây trồng mới như cây bơ Booth 7 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế. Góp phần đa dạng hóa các loại hình sản xuất nông nghiệp, hình thành thị trường mới trong mua bán, kinh doanh sản phẩm làm từ quả bơ, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Kiều Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày