Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 26/04/2022

Ngày 24/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 119/QĐ-SKHCN công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày