Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/04/2022

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/4/2022 về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày