Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước
Ngày cập nhật 27/01/2022

Ngày 25/01/2022, tại Công văn số 907/UBND-NV, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày