Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/12/2021

Công nghệ nhân giống nấm trên môi trường dịch thể là công nghệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với công nghệ nhân giống nấm truyền thống. Cụ thể, thời gian sản xuất, nhân giống ngắn hơn, khả năng quay vòng sản xuất nhanh, dễ dàng kiểm soát chất lượng giống, tuổi giống đồng đều, tỉ lệ nhiễm giảm; đồng thời chi phí nguyên liệu, nhân công thấp làm tăng hiệu quả kinh tế, giảm giá thành giống thương phẩm hàm lượng khoa học công nghệ cao. Để tạo nên một cơ sở cung cấp giống nấm đạt chất lượng cần tiếp nhận và phổ biến cho người dân trồng nấm về công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể là vấn đề thiết thực, cấp bách, thúc đẩy ngành trồng nấm góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do ThS. Nguyễn Hạnh Trinh chủ nhiệm và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện. Đây là Dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” do Trung ương quản lý với kinh phí thực hiện là 8 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 3 tỷ 630 triệu đồng. TS. Ngô Xuân Nghiễn – Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ KH&CN.

Tại điểm cầu Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện đơn vị chủ trì, ông Phạm Đăng Khoa – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho biết, đến nay, việc nghiên cứu về ngành nấm đã đạt được những thành tựu đáng kể, đã tuyển chọn được nhiều chủng loại nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị phục vụ nhu cầu cho cuộc sống con người. Tuy nhiên, nghề trồng nấm ở Thừa Thiên Huế mới chỉ sản xuất giống nấm trên môi trường rắn, theo công nghệ cũ nên thời gian ươm sợi kéo dài, chưa sản xuất với quy mô lớn.

Nhận thấy rõ việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất giống nấm; công nghệ nuôi trồng, bảo quản chế biến nấm và đưa chính sách phát triển nghề trồng nấm thật sự cần thiết góp phần nâng cao chất lượng giống nấm, giảm chi phí sản xuất (thời gian sinh trưởng ngắn hơn, giảm tỷ lệ nhiễm hỏng), đáp ứng nhu cầu lớn cho thị trường nấm ăn và nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế. Đồng thời được sự hỗ trợ quy trình kỹ thuật của tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm - Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam, từ năm 2018 đến nay Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã tiếp nhận và làm chủ công nghệ Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus ostreatus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum)”.

Ông Phạm Đăng Khoa – Đại diện đơn vị chủ trì báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Hội nghị.

Theo đó, mục tiêu của Dự án nhằm ứng dụng thành công công nghệ nhân giống dạng dịch thể trong sản xuất 03 loại nấm Sò, Mộc nhĩ và Linh chi gắn liền với các cơ sở chế biến, bảo quản, tiêu thụ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất các sản phẩm nấm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Dự án đã triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm. Cụ thể: Tiến hành khảo sát, lựa chọn các hộ dân có đủ điều kiện để xây dựng mô hình nuôi trồng nấm thương phẩm tại 02 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới và 04 huyện vùng ven biển đầm phá Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang; Mô tả công nghệ trong Dự án. Đồng thời giải quyết những vấn đề trọng tâm của Dự án như cải tạo, nâng cấp đề hình thành khu sản xuất giống nấm tại Đơn vị chủ trì; Hình thành khu sản xuất bịch phôi nấm, xử lý nguyên liệu và khu phụ trợ tại Doanh nghiệp khởi nghiệp và 06 hộ hạt nhân ở 06 huyện triển khai Dự án; Đào tạo 02 Kỹ thuật viên chuyên sâu tại Đơn vị hỗ trợ ứng dụng công nghệ; Đào tạo 04 Kỹ thuật viên cơ sở tại Đơn vị chủ trì; Tập huấn kỹ thuật tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới với 05 lớp cho hơn 300 lượt người. Qua đó, tiến hành xây dựng mô hình sản xuất giống nấm dạng dịch thể tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; Xây dựng mô hình sản xuất, nuôi trồng nấm thương phẩm tại doanh nghiệp khởi nghiệp và 62 hộ dân của 06 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới.

Kết quả sau 36 tháng triển khai (9/2018-8/2021), Dự án đã đạt tiếp nhận được 12 quy trình sản xuất giống nấm phù hợp với điều kiện địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường. Đồng thời đã đào tạo được 06 kỹ thuật viên (02 kỹ thuật viên chỉ đạo và 04 kỹ thuật viên cơ sở) thành thạo các quy trình công nghệ đã chuyển giao. Tổ chức tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu cho 370 lượt người dân tham gia; Xây dựng thành công 62 hộ mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu đạt hiệu quả (năng suất trung bình 500-550kg nấm Sò tươi/1000 bịch phôi, 400-450kg nấm Mộc nhĩ tươi/1000 bịch phôi, năng suất trung bình 40-60kg nấm Linh chi tươi/1000 bịch phôi) có khả năng nhân rộng mô hình và tạo lòng tin cho người dân; Trong 62 hộ mô hình nuôi trồng nấm thương phẩm có 50 hộ mô hình có diện tích lán trại 50 m2, 12 hộ mô hình diện tích lán trại 100 m2 ; xây dựng thành công mô hình sản xuất giống nấm dịch thể với diện tích phòng thí nghiệm 100 m2, sản lượng 16.000 lít/dự án và một mô hình sản xuất bịch phôi giống nấm với diện tích 300 m2, công suất 2.000 bịch/ngày tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Song song đó, Dự án cũng đã làm tốt công tác thị trường cho sản phẩm, Trung tâm đã kết nối được với các điểm tiêu thụ sản phẩm ở chợ đầu mối, các chợ ở huyện, xã,…đồng thời đã kết nối với các doanh nghiệp có cam kết bao tiêu sản phẩm của Dự án.

Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể.

“Qua phân tích, đánh giá kết quả đạt được của các mô hình có thể thấy, Dự án đã khẳng định được hiệu quả thực tiễn mang lại, tác động rõ nét đến hiệu quả kinh tế - xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Nhìn chung, Dự án đã thành công trong việc đem lại sự tin tưởng cho các bên tham gia Dự án, nhất là đối với nhân dân thuộc các địa phương. Đồng thời đã thu hút được sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự thành công của Dự án. Sự thành công của các mô hình Dự án góp phần nâng cao hiệu quả về kinh tế sản xuất, tạo làng nghề sản xuất các loại nấm quanh năm, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao kiến thức kỹ thuật, thu nhập, đảm bảo đời sống cho người dân địa phương”, ông Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện Dự án, ông Hoàng Văn Thơ - hộ hạt nhân trồng nấm ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ về giống và kỹ thuật trồng nấm Linh chi của Trung tâm, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng với quy mô hơn 500 triệu để trồng nấm Linh chi, bước đầu chúng tôi được tập huấn, chuyển giao quy trình đồng thời được hỗ trợ nồi hấp khử trùng, nguyên vật liệu sản xuất bịch nấm và nguyên vật liệu làm nhà trồng nấm, qua 3 tháng nuôi trồng đã thu hái được lứa nấm Linh chi đầu tiên đạt chất lượng khá tốt, thu hái được 70kg nấm khô/3.000 bịch nấm, với giá bán 800.000 đồng/kg, các hộ nông dân rất phấn khởi và đang tiếp tục đầu tư thêm kệ giá, nguyên liệu, hệ thống tưới ẩm tự động và mở rộng sản xuất”.

Mô hình nấm Linh Chi.

Sau khi nghe đại diện đơn vị chủ trì báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị chủ trì, đơn vị chuyển giao công nghệ cũng như kết quả nghiên cứu khoa học Dự án. Với những kết quả Dự án đã đạt được, Hội đồng đã phản biện, góp ý chỉnh sửa một số nội dung, đưa ra các định hướng phát triển cho Dự án sau khi được nghiệm thu.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Ngô Xuân Nghiễn - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tính khả thi trong việc thương mại hóa sản phẩm của Dự án. Qua đó đề nghị đơn vị chủ trì nghiêm túc chỉnh sửa các nội dung trong báo cáo theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, cần rà soát lại sản lượng, mô hình của các loại nấm. Đồng thời đơn vị phải làm thế nào để người dân địa phương áp dụng một cách đồng bộ, xúc tiến thương mại để tạo thị trường ổn định.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu Dự án với số điểm là 81 điểm, xếp loại Khá.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày