Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng người lao động của các Phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2021
Ngày cập nhật 03/12/2021

Ngày 26/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 527/QĐ-SKHCN công nhận kết quả tuyển dụng người lao động của các Phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày