Tìm kiếm tin tức
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ
Ngày cập nhật 04/08/2022

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, ngày 02/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 219/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quy chế Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ gồm 4 chương với 14 điều, quy định rõ nguyên tắc hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trưng bày, triển lãm, xúc tiến các loại hình giao dịch mô hình, quy trình, sản phẩm, hàng hoá có ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, gắn kết cung cầu công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Sàn giao dịch và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Sàn giao dịch và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm quản lý. Sàn giao dịch và Điểm kết nối đóng vai trò tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hoá công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ là địa chỉ trung gian, cầu nối giao thương giúp cho người mua và người bán công nghệ- thiết bị được tiến hành một cách dễ dàng và nhanh chóng, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Thành viên tham gia tại Sàn giao dịch và Điểm kết nối là các tổ chức, cá nhân có mô hình, quy trình, sản phẩm, hàng hoá có ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, gắn kết cung cầu công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu hợp pháp được Ban điều hành Sàn giao dịch và Điểm kết nối chính thức công nhận thông qua hình thức xét duyệt thông tin liên quan của thành viên.

Một số sản phẩm tại Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ (Tầng 1, toà nhà 4 tầng, số 118 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Theo đó, các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được giao dịch trên Sàn giao dịch và Điểm kết nối thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ và thiết bị và phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Theo Quy chế này, các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật. Hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ và thiết bị qua trang web techporthue.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 219/QĐ-SKHCN ngày 02/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, Quy chế và Phụ lục Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-SKHCN (File đính kèm).

Thông tin về Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế:

  •  Tên giao dịch: Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Sàn giao dịch và Điểm kết nối)
  •  Tên Giao dịch bằng tiếng Anh: Technology Exchange And Technology Connection Center
  •  Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 4 tầng, số 118 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  •  Điện thoại: 0234.3545090
  •  Website: www.techporthue.vn
  • Email: ttudtbkhcn.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.002.597
Truy cập hiện tại 686