Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát triển vùng nuôi cá Dìa thương phẩm theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Cá Dìa Tam Giang” tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/05/2022

Nuôi cá Dìa thương phẩm theo chuỗi giá trị giúp giảm các chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng con giống, vật tư đầu vào, đảm bảo đầu ra ổn định giúp nâng cao hiệu quả cho người nuôi.

Ngày 12/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KHCN cấp tỉnh “Phát triển vùng nuôi cá Dìa (Siganus guttatus) thương phẩm theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “Cá Dìa Tam Giang” tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện và KS. Nguyễn Thị Thu Giang làm chủ nhiệm dự án.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Theo Đề án “Phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025” đang được xây dựng của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thì cá Dìa là một trong những sản phẩm thủy đặc sản được đưa vào để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ và nhãn hiệu tập thể.

Trình bày thuyết minh tại Hội nghị, KS. Nguyễn Thị Thu Giang cho biết, hiện nay Cá Dìa được nuôi theo các hình thức chủ yếu, đó là: Ương giống và nuôi xen ghép các đối tượng nước lợ trong ao đất; Nuôi lồng với các đối tượng cá nước lợ khác tập trung tại các xã của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Vùng ương nuôi giống cá Dìa để chủ động cung cấp giống cho toàn bộ diện tích nuôi xen ghép của toàn tỉnh trong những năm qua chủ yếu tập trung tại các xã: Vinh Thanh, Vinh An, Phú Gia, Phú Xuân, Phú Mỹ… huyện Phú Vang.

KS. Nguyễn Thị Thu Giang - Chủ nhiệm dự án trình bày thuyết minh tại Hội nghị

Sản phẩm cá Dìa nói riêng và tất cả các sản phẩm nuôi trồng trên vùng đầm phá hiện nay chủ yếu vẫn được thu mua qua các đầu mối thu mua nhỏ lẻ qua nhiều khâu trung gian (với kích cỡ chủ yếu 100-150g/con) nên khi đến tay người tiêu dùng giá bán bị nâng lên cao trong khi giá trị thu mua thấp. Các sản phẩm đặc sản của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai bao gồm cá Dìa hiện nay vẫn chưa có thương hiệu để cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh có thể nhận diện.

Mục tiêu cụ thể của đề tài nhằm tiếp nhận, làm chủ và hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá Dìa phù hợp với điều kiện của địa phương; Xây dựng thành công mô hình nuôi cá Dìa thương phẩm với quy mô 02 ha (Các chỉ tiêu kỹ thuật: năng suất 3,6 tấn/ha, tỷ lệ sống ≥ 60% và trọng lượng trung bình 200g/con); Thiết lập được hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Cá Dìa Tam Giang” được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ; Xây dựng thành công mô hình tổ chức quản lý, phát triển và khai thác Nhãn hiệu tập thể “Cá Dìa Tam Giang” trên thực tế.

Đề tài dự kiến triển khai thực hiện với 6 nội dung: Hội nghị triển khai thực hiện; Điều tra khảo sát và lựa chọn hộ thực hiện dự án; Tiếp nhận quy trình công nghệ; Xây dựng mô hình nuôi cá Dìa thương phẩm; Tạo lập, bảo hộ và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Cá Dìa Tam Giang” cho sản phẩm cá Dìa của tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị cho sản phẩm “Cá Dìa Tam Giang”; Tổ chức hội nghị quảng bá, giới thiệu, kết nối và tiêu thụ sản phẩm.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhấn mạnh về hiệu quả kinh tế - xã hội trực tiếp của dự án, KS. Nguyễn Thị Thu Giang cho biết, nuôi cá Dìa thương phẩm theo chuỗi giá trị giúp giảm các chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng con giống, vật tư đầu vào, đảm bảo đầu ra ổn định giúp nâng cao hiệu quả cho người nuôi. Xây dựng thành công phương án tổ chức và quản lý Nhãn hiệu tập thể “Cá Dìa Tam Giang” tạo ra sản phẩm đặc trưng và mang thương hiệu của tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp tăng cường tính nhận diện của sản phẩm cá Dìa – sản phẩm thủy đặc sản của vùng đầm phá, từ đó nâng cao giá trị và uy tín của Nhãn hiệu tập thể “Cá Dìa Tam Giang”. Ngoài ra, Dự án hoàn thành sẽ tạo hoàn thiện quy trình nuôi cá Dìa thương phẩm của các hộ nuôi cá Dìa trên địa bàn tỉnh góp phần tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tham gia dự án và người dân sống ở vùng ven đầm phá.

Sau khi nghe phần thuyết minh của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng khoa học đã thảo thuận, trao đổi và đánh giá cao tính hiệu quả của đề tài, Đơn vị chủ trì có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp để triển khai thực hiện dự án. Song đó, cũng đã nêu ra những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, cụ thể: Bổ sung xuất xứ quy trình công nghệ áp dụng, xuất xứ nguồn giống đưa vào dự án cần đảm bảo ổn định. Quy trình nuôi tạo ra sản phẩm phải an toàn, vệ sinh. Chuỗi giá trị sản phẩm xác định vai trò lợi ích của từng mắc xích. Dự án nên phối hợp với doanh nghiệp để thương mai hóa sản phẩm. Bổ sung thông tin thực trạng về vùng nuôi cá Dìa hiện nay, về chuỗi giá trị sản phẩm hiện có trên thị trường. Kết quả Hội đồng thống nhất Đơn vị chủ trì đủ điều kiện thực hiện với số điểm 85,8.

TS. Phạm Xuân Hùng – Trưởng phòng KHCN và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế,  Ủy viên Hội đồng KHCN trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN đã hoan nghênh Đơn vị chủ trì đã chuẩn bị thuyết minh đầy đủ, thể hiện rõ được năng lực của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỳ vọng sắp tới sẽ có những sản phẩm đặc sản cho đầm phá Tam Giang. Quan điểm của ngành KH&CN sẽ đồng hành với doanh nghiệp, qua đó tạo ra được sản phẩm chủ lực của địa phương và có thể sẽ trở thành sản phẩm OCOP. Đồng thời, đề nghị Đơn vị chủ trì tiếp thu toàn diện ý kiến của các thành viên Hội đồng để hiệu chỉnh lại thuyết minh. Bổ sung tính cấp thiết của dự án, bổ sung thực trạng sản xuất cá Dìa trên địa bàn tỉnh. Điều tra thực trạng về vùng nuôi, sản xuất cá Dìa hiện nay, làm rõ chủ thể đứng đơn. Về thương mại hóa sản phẩn, đề nghị lựa chọn phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết đầu ra và vấn đề truy xuất nguồn gốc điện tử.

Đăng Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.468.852
Truy cập hiện tại 1.179