Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Công bố Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ và triển khai, phát động Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 22/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Công bố Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ và triển khai, phát động Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật; các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; các viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ  trên địa bàn tỉnh.

 

Giải thưởng Cố đô là Giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh để nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả có công trình/cụm công trình, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, và mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội ở địa phương, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của miền Trung và cả nước, là ngành then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, gắn với đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm đến.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Công bố Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ và triển khai, phát động Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021” để thông tin đến toàn thể các nhà khoa học về Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, đặc biệt là Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, năm 2021; đồng thời kêu gọi tất cả các nhà khoa học có công trình/cụm công trình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định cùng hưởng ứng, tích cực tham gia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, trong định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị thì việc phát huy vai trò nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là rất quan trọng, là một trong những trụ cột thể hiện vai trò của khoa học và công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để phát huy hơn nữa sự cống hiến của các tác giả, các nhà khoa học trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, làm rạng danh và góp phần to lớn cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đó là triển khai các hoạt động nhằm động viên, khuyến khích các nhà khoa học, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhà khoa học nữ. Chính vì vậy, tại buổi gặp mặt các nhà khoa học nữ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã kết luận sẽ tổ chức một giải thưởng về khoa học và công nghệ dành riêng cho các nhà khoa học nữ. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ, để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 2 Giải thưởng về khoa học và công nghệ: Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế.

Điểm mới cơ bản trong Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND là tỉnh sẽ tổ chức xét tặng 2 Giải thưởng về khoa học và công nghệ, 2 Giải thưởng này được tổ chức xen kẽ nhau với khoảng cách thời gian tổ chức xét tặng từ 2,5 đến 3 năm (trước đây chỉ có 1 Giải thưởng (Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ) được tổ chức 5 năm một lần, đến nay đã qua 3 lần tổ chức (năm 2006, 2011, 2017), và ngay trong năm 2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021. 2,5 đến 3 năm sau sẽ tổ chức Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế.

“Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV sẽ được các nhà khoa học - công nghệ trong cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nhiệt tình ủng hộ và tham gia. Tại Hội nghị này, tôi cũng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn, động viên các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp… tích cực tham gia hưởng ứng Giải thưởng; đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng”, TS Hồ Thắng nhấn mạnh.

Sau phần công bố Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, kế hoạch tổ chức và phát động Giải thưởng cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 mà TS Hồ Thắng đã trình bày, tại Hội nghị, bà Hoàng Việt Hương, Trưởng phòng Quản lý Khoa học đã trình bày báo cáo tóm tắt Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kế hoạch số 63/KH-UBND bày 01/3/2021 của UBND tỉnh. 

Bà Hoàng Việt Hương, Trưởng phòng Quản lý Khoa học trình bày báo cáo tóm tắt Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kế hoạch số 63/KH-UBND bày 01/3/2021 của UBND tỉnh

Đối tượng áp dụng là tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình khoa học và công nghệ Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện khách quan, công khai, công bằng, chính xác. Công trình đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ. Công trình khoa học và công nghệ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 và Điều 15 Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử (dạng PDF), được lưu trong USB, không đặt mật khẩu, bao gồm: Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản chính) của tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình. Báo cáo tóm tắt (bản chính): công trình nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu phát triển công nghệ (Mẫu BC2), công trình ứng dụng công nghệ. c) Tài liệu liên quan đến việc công bố hoặc văn bản xác nhận kết quả ứng dụng công trình. d) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có). Khi có yêu cầu, tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên Hội đồng được làm việc trực tiếp với bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.

Về giải thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng cho 10 đến 15 công trình tùy thuộc vào số lượng và chất lượng công trình đăng ký tham gia. Tác giả công trình được nhận Cúp, Bằng chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo mức tiền thưởng 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/công trình được tặng Giải thưởng. Thời gian nộp hồ sơ từ 7giờ30 ngày 01/4/2021 đến trước 17giờ00 ngày 31/8/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật). Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã được góp ý, phát biểu; những thắc mắc trong việc đăng ký tham gia Giải thưởng đã được các đại biểu tham dự Hội nghị đưa ra, từ đó thông tin rõ hơn đến toàn thể các nhà khoa học về Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ.

Sau đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị:

Duy Hinh-Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.468.852
Truy cập hiện tại 1.214