Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
Ngày cập nhật 07/04/2022

Thực hiện Chương trình số 3328/CTPH-BKHCN-TTH ngày 22/11/2021 về Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Công văn số 232/UBND-CN ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai, thực hiện. Ngày 15/3/2022, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch số 456/KH-SKHCN phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình trong năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.500.034
Truy cập hiện tại 5.453