Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 07/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, ngày 10/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) xây dựng Kế hoạch số 425/KH-SKHCN thực hiện các nội dung cụ thể.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.500.034
Truy cập hiện tại 5.227