Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình quản lý mua sắm tài sản
Ngày cập nhật 29/03/2016

Quy định những nguyên tắc bảo đảm việc thực hiện mua sắm, cung cấp tài sản, trang thiết bị văn phòng (gọi chung là mua hàng) đáp ứng được nhiệm vụ và yêu cầu phục vụ công tác của Sở theo đúng qui định của nhà nước.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.267.773
Truy cập hiện tại 2.551