Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát
Ngày cập nhật 18/03/2016

Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện việc Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của KHCN bị rách, nát cho tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm quyền của Giám đốc Sở KHCN.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.500.034
Truy cập hiện tại 5.325