Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1731/QĐ-BYT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và kỹ năng nghề nghiệp của Điều dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp của Điều dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Điều dưỡng, Chương trình kết cấu gồm 16 chuyên đề lý thuyết, thực tế và viết tiểu luận được cấu trúc thành 2 phần:  Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý Nhà nước và các kỹ năng chung gồm 04 chuyên đề giảng dạy; Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 12 chuyên đề giảng dạy, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 200 tiết học gồm 80 tiết lý thuyết; 116 tiết thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa và 4 tiết kiểm tra. Học viên phải tham gia các hoạt động học tập theo kế hoạch, nếu nghỉ quá 20% thời lượng học lý thuyết, không đạt bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa sẽ không được cấp chứng chỉ.

Sau khi học xong chương trình, học viên có thể phân tích được một số nội dung cơ bản về quản lý nhà nước áp dụng trong lĩnh vực dược; Bồi dưỡng kiến thức và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức trách nhiệm vụ của Dược sỹ theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao cũng như vận dụng được một số kỹ năng mềm cần thiết trong thực hành nghề nghiệp dược.

Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (30 tiết)

Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Kiểm tra, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa (170 tiết)

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.002.746
Truy cập hiện tại 743