Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/03/2022

Sáng ngày 29/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị giao trực tiếp đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay” do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh là tổ chức chủ trì thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ 3/2022-02/2024) với tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước là 538,285 triệu đồng.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng

Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng khung đánh giá năng lực và nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, xây dựng khung đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí của Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Đánh giá thực trạng về năng lực lãnh đạo, quản lý và nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và xây dựng khung chương trình và tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ này trong thời gian tới.

Năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện từ lâu đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của các học giả, các nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo trong khu vực công. Theo TS. Lê Thị Hằng - Chủ nhiệm đề tài cho biết: “Đội ngũ Trưởng, Phó phòng của UBND cấp huyện có vị trí, vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng và là nguồn quan trọng để bổ sung vào các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt của UBND cấp huyện và cấp tỉnh”.

TS. Lê Thị Hằng - Chủ nhiệm đề tài

Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ Trưởng, phó phòng UBND cấp huyện đã được nâng cao, cơ bản được chuẩn hóa về chuyên môn đào tạo và trình độ lý luận chính trị; có bản lĩnh chính trị vững vàng, được rèn luyện, trưởng thành và khẳng định trong thực tiễn, có kỹ năng nghiệp vụ quản lý và chuyên môn trong tham mưu hay thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã có những đóng góp quan trọng, giúp UBND cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của Tỉnh.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, quản lý của một số Trưởng, phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn bộc lộ những hạn chế về kiến thức lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tạo động lực, quản lý sự thay đổi, giải quyết xung đột trong phòng còn thiếu linh hoạt, tính chủ động trong ban hành các quyết định ở tầm chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Điều đó, gây ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng.

“Những giải pháp mà các cấp lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện để nâng cao năng lực cho đội ngũ Trưởng, phó phòng UBND cấp huyện vẫn chưa tập trung xây dựng “khung năng lực” thống nhất cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trưởng, phó phòng UBND cấp huyện của tỉnh mà chỉ áp dụng những quy định chung dựa trên trình độ học vấn, chuyên môn, chưa có mô tả nội hàm của từng năng lực, nhiều năng lực gắn với năng lực lãnh đạo, quản lý chưa được tiếp cận . Ttrước yêu cầu, nhiệm vụ định hướng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, tầm nhìn 2030 đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Trưởng, phó phòng của UBND cấp huyện phải nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đủ Tầm, Tài, Tâm nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thời gian tới. Do đó, việc thực hiện đề tài nhằm đánh giá đúng và có các giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ Trưởng, phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là vấn đề cần thực hiện nhằm giải quyết những bất cập hiện nay”, TS. Lê Thị Hằng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Được biết, để tiếp cận vấn đề nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài sẽ tổ chức thu thập thông tin, ý kiến có liên quan đến việc nâng cao năng lực cho đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế và 04 tỉnh đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm theo hướng tiếp cận đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của Trưởng, Phó phòng bằng cách định tính, dựa trên khung năng lực. Ngoài ra, nhóm thực hiện đề tài sẽ nghiên cứu các tài liệu thứ cấp là các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thừa Thiên Huế, các Huyện uỷ/Thành uỷ/Thị ủy trên địa bàn tỉnh về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức UBND cấp huyện.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra với cách tiếp cận nghiên cứu đã đề xuất ở trên, quy trình nghiên cứu của đề tài được thực hiện theo các bước sau: Xác định yêu cầu về năng lực lãnh đạo của Trưởng, Phó phòng UBND  cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên khung năng lực được Bộ Nội vụ xây dựng; Thu thập thông tin sơ cấp từ các bên liên quan kết hợp với các thông tin thứ cấp có liên quan nhằm phân tích thực trạng năng lực lãnh đạo của đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế; Đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lý của Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế, rút ra các ưu điểm, các tồn tại và nguyên nhân của hạn chế; Xây dựng khung năng lực lãnh đạo của đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Phó Giám đốc Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại Huế, Ủy viên phản biện

TS. Nguyễn Thế Phúc – Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Ủy viên phản biện

Sau khi nghe đơn vị chủ trì báo cáo thuyết minh đề tài, Hội đồng đã đánh giá cao tính khả thi, tính logic của đề tài, nội dung đã hệ thống hóa cụ thể các công trình nghiên cứu trong và ngoài về lãnh đạo quản lý nói chung và khung năng lực lãnh đạo quản lý nói riêng,… Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa nhất quán lại một số nội dung. Cụ thể, tên đề tài, mục tiêu cần bám sát theo đơn đặt hàng của UBND tỉnh; cần cụ thể khung năng lực, bổ sung, phân tích các yếu tố cần thiết về năng lực quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng; cần làm rõ cơ sở khoa học trong việc điều tra, khảo sát và bổ sung thêm phiếu thụ hưởng,…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Hồ Thắng - Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện đề tài tiếp thu toàn diện các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng để hiệu chỉnh lại thuyết minh. Đồng thời đề nghị bổ sung thêm phương pháp nghiên cứu ngoài các phương pháp truyền thống, làm mới các văn bản, tài liệu tham khảo trong thuyết minh. Ngoài ra, đơn vị cần bám sát đơn đặt hàng của UBND tỉnh để đánh giá thực trạng về năng lực quản lý và nhu cầu đào tạo cũng như phải có báo cáo các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ này,…

Đề tài được đánh giá có tính khả thi cao, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn với số điểm đạt được là 89 điểm. Cụ thể, về lý luận, đề tài góp phần hệ thống hóa các bộ phận cấu thành năng lực lãnh đạo của cán bộ Trưởng, Phó phòng của UBND cấp huyện; Chỉ ra được cách thức phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện theo tiếp cận khung năng lực; Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của đội ngũ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện. Về thực tiễn, kết quả của đề tài có thể làm căn cứ khoa học để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ trưởng, phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Làm căn cứ để cấp có thẩm quyền xây dựng các giải pháp phát triển năng lực đội ngũ cán bộ Trưởng, Phó phòng UBND cấp huyện trong thời gian tới; Làm tài liệu tham khảo trong xây dựng các đề án, chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của trưởng, phó phòng UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Làm tài liệu tham khảo khi thiết kế chương trình và Bộ tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ Trưởng, Phó phòng của UBND cấp huyện TTH trong thời gian tới.

Hoàng Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.500.034
Truy cập hiện tại 5.448