Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1734/QĐ-BYT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nhằm trang bị kiến thức chung về quản lý nhà nước, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức Dược sỹ góp phần vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, Chương trình được thiết kế đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của Dược sỹ, kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp, các chuyên đề xây dựng phải thiết thực để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng vào công việc hàng ngày.

Theo đó, Chương trình gồm 12 chuyên đề lý thuyết, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa, được cấu trúc thành 2 phần: Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 05 chuyên đề giảng dạy. Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 07 chuyên đề giảng dạy, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 200 tiết học gồm 80 tiết lý thuyết; 116 tiết thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa và 4 tiết kiểm tra. Học viên phải tham gia các hoạt động học tập theo kế hoạch, nếu nghỉ quá 20% thời lượng học lý thuyết, không đạt bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa sẽ không được cấp chứng chỉ.

Sau khi học xong chương trình, học viên có thể phân tích được một số nội dung cơ bản về quản lý nhà nước áp dụng trong lĩnh vực dược; Bồi dưỡng kiến thức và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức trách nhiệm vụ của Dược sỹ theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao; Vận dụng một số kỹ năng mềm cần thiết trong thực hành nghề nghiệp dược.

Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (30 tiết)

Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Kiểm tra, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa (170 tiết)

Tập tin đính kèm:
Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.001.215
Truy cập hiện tại 62