Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Ngày cập nhật 31/12/2021

Nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, sáng ngày 31/12/2021, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Hồ Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN và đồng chí Trần Thị Thùy Yên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Sở.

Đồng chí Hồ Thắng -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thắng cho biết, năm 2021, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với tinh thần đoàn kết, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; sự phối hợp của lãnh đạo Đảng bộ đã tập trung lãnh chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên, cán bộ phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn. Đồng thời xác định rõ việc chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021 đã nêu rõ vai trò của lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ rõ các mặt công tác được triển khai tốt và đạt được những kết quả tích cực từ công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên; quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức đảng và đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Cấp ủy; thực hiện chế độ, thông tin báo cáo theo quy định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, quốc phòng an ninh và phòng chống tham nhũng lãng phí; xây dựng phương án phòng chống Covid-19; cho tới công tác kiểm tra, giám sát, và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết số 56-NQ/ĐU ngày 25/12/2020 về nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021.

Với mục tiêu năm 2021 là nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; Tập trung đầu tư vào KH&CN, hỗ trợ các ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng chế thông qua các dự án KH&CN. Đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong năm 2021, Sở đã tổ chức triển khai đồng bộ, tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách về KH&CN; công tác quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm các cấp; quản lý Nhà nước về các hoạt động chuyên môn; hoạt động sự nghiệp KH&CN; hoạt động tổ chức Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ IV; hoạt động KH&CN cấp cơ sở hay hoạt động Quỹ Phát triển KH&CN đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Đảng bộ Sở KH&CN đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp xếp loại là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng ủy Sở KH&CN đã công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 Chi bộ trực thuộc và 09 đảng viên, danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 06 Chi bộ trực thuộc và 34 đảng viên, 01 đảng viên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xác định năm 2022 là năm bức phá để thực hiện các nghị quyết của cấp trên trên tất cả các lĩnh vực của ngành KH&CN. Do đó, qua các nội dung trong báo cáo, đồng chí Hồ Thắng đề nghị, trong Hội nghị hôm nay cần tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được và những khó khăn hạn chế, từ đó xác định các phương hướng nhiệm vụ quan trọng và giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

Đồng chí Trần Thị Thùy Yên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Sở KH&CN đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế của Đảng bộ trong việc lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Kết quả và hạn chế đó đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Để có cơ sở đề xuất phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo trong năm tới, đồng chí Trần Thị Thùy Yên đã báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Sở KH&CN.

“Đảng ủy luôn xác định rõ nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng ủy.  Mọi thành viên của tập thể Đảng ủy, đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong các tồn tại, hạn chế trong năm vừa qua được nêu trong báo cáo kiểm điểm Đảng ủy năm 2022. Vì vậy ngay từ đầu năm 2021, từng thành viên của Đảng ủy, đặc biệt là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy đã trao đổi, thảo luận để đưa kế hoạch xây dựng kế hoạch công tác của Đảng ủy, trong đó chú trọng các nội dung liên quan nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế một cách tốt nhất, song do những nguyên nhân khách quan, chủ quan vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đảng ủy xin nghiêm túc kiểm điểm và sẽ đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới”, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

Theo đó, trong thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,...Xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định điều chỉnh các mối quan hệ công tác và sinh hoạt trong cơ quan. Thực hiện phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”. Song song đó, Ban Chấp hành, Ban Thường  vụ Đảng ủy không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ gắn với “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”...

Đồng chí Nguyễn Kim Tùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Tiếp đó, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng theo Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy đã phổ biến những điều đảng viên không được làm đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Sở.

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm làm việc của Đảng bộ Sở KH&CN đã khẩn trương, triển khai tổ chức sớm việc đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Sở KH&CN đã đạt được trong năm 2021. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đồng chí Phạm Thanh Bình đề nghị Đảng bộ Sở KH&CN cần thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để đưa ra các giải pháp khắc phục góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng đảng năm 2022 của Đảng bộ Sở KH&CN, đồng chí Phạm Thanh Bình đề nghị Đảng ủy tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu trong công tác giáo dục cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức trong toàn đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, quy chế làm việc ở cơ sở, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức đảng, nêu cao vai trò, gương mẫu cho cán bộ đảng viên. Ngoài ra, cần định hướng, tạo nền tảng tư tưởng cho cán bộ đảng viên tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, không đúng sự thật; làm tốt công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường giám sát để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Theo đó, Đảng ủy phải quan tâm chỉ đạo các Chi bộ trong sinh hoạt cần đổi mới nội dung, hình thức sao cho thật sự thiết thực, phù hợp, hiệu quả gắn với công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.....Đồng chí Phạm Thanh Bình tin tưởng rằng, trong năm 2022, Đảng bộ Sở KH&CN sẽ phát huy các kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp để hoàn thành mục tiêu, đưa KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xây dựng Thừa Thiên Huế  trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về KH&CN gắn với trung tâm giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu. Đồng thời xây dựng Đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt Ban Thưởng vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Bình đã gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ đảng viên năm mới với nhiều thành công.

Tiếp thu sự chỉ đạo từ đại diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Hồ Thắng cho biết, Đảng bộ Sở KH&CN sẽ chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí bằng các văn bản, kế hoạch, định hướng trong các Chương trình hành động. Đồng thời mong muốn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa, giúp cho ngành KH&CN thật sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung và Chi bộ Khối Chuyên môn. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trong báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến cho nội dung báo cáo và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong lãnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó đưa ra các đề xuất, giải pháp, biện pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã tặng bằng khen và hoa chúc mừng các Chi bộ, đảng viên đã hoàn thành xuất sắc và Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.

 

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.310.992
Truy cập hiện tại 4.495