Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tại thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 15/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, Ban Chỉ đạo 19 tỉnh triển khai tổ chức Lớp tập huấn HTQLCL nhằm hướng dẫn xây dựng HTQLCL đồng bộ cấp xã trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Lớp tập huấn được diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 19 - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự tham gia của các thành viên Tổ giúp việc BCĐ19. Về phía UBND thị xã Hương Thuỷ, có bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tham dự cùng 52 cán bộ, công chức, viên chức là các Thành viên BCĐ 19, Tổ giúp việc BCĐ19 của các xã, phường, thị trấn, Trung tâm dịch vụ hành chính công thị xã Hương Thuỷ.

       Ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 19 - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc tập huấn

Phát biểu khai mạc tập huấn, ông Nguyễn Kim Tùng đã đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề còn tồn tại ở các xã, phường trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL thông qua kết quả làm việc của BCĐ19 hỗ trợ UBND thị xã Hương Thuỷ rà soát, hướng dẫn tại xã Thuỷ Thanh, phường Thuỷ Phương, phường Thuỷ Dương và UBND thị xã Hương Thuỷ vào ngày 29/3/2022 theo Báo cáo số 569/BC-BCĐ 19 ngày 04/4/2022 báo cáo kết quả làm việc của Ban chỉ đạo 19 triển khai hỗ trợ UBND thị xã Hương Thủy trong công tác triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; đồng thời chỉ đạo kế hoạch sau khi tập huấn, sẽ hướng dẫn kiểm tra, đánh giá nội bộ việc xây dựng, duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL tại các đơn vị vào ngày 26 đến 29/4/2022. Để đáp lại sự quan tâm của Ban chỉ đạo 19 tỉnh, đại diện UBND thị xã Hương Thuỷ, bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chia sẽ những khó khăn đồng thời đề xuất BCĐ 19 quan tâm, hướng dẫn rà soát HTQLCL đồng bộ, hướng dẫn đánh giá nội HTQLCL tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và chỉ đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 25/4/2022.

Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy phát biểu tại buổi tập huấn

Dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Kim Tùng, các thành viên của Tổ giúp việc BCĐ19 đã giới thiệu những kiến thức chung, mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, cách thức rà soát, xây dựng HTQLCL đồng bộ; xây dựng 15 quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại cơ quan HCNN cấp xã. Bên cạnh việc truyền đạt nội dung lý thuyết, các thành viên Tổ giúp việc BCĐ 19 hướng dẫn thực tế trên các hồ sơ của các đơn vị. Các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc về xây dựng HTQLCL đồng bộ, 15 quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL, rà soát các văn bản liên quan; cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu; rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; chuẩn hoá lại các quy trình bắt buộc khi xây dựng hệ thống (6 quy trình), các quy trình TTHC cấp xã,… những nội dung quan trọng giúp đơn vị chủ động duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp với chức năng nhiệm vụ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Thông qua Lớp tập huấn, giúp nâng cao nhận thức của các thành viên BCĐ 19 và Tổ giúp việc BCĐ 19 cấp xã trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; giúp các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh để HTQLCL được đồng bộ, triển khai xây dựng 15 quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại cấp xã; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của thị xã.

Ông Nguyễn Kim Tùng chủ trì triển khai tập huấn

Bà Nguyễn Thị Yên Phương - Thành viên TGV BCĐ 19 tham gia hướng dẫn tập huấn

Bà Nguyễn Minh Nhung - Thành viên TGV BCĐ 19 tham gia hướng dẫn tập huấn

Ông Nguyễn Phi Đôn - Thành viên TGV BCĐ 19 tham gia hướng dẫn tập huấn

Bà Hà Thị Như Ý - Thành viên TGV BCĐ 19 tham gia hướng dẫn tập huấn

Ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên TGV BCĐ 19 tham gia hướng dẫn tập huấn

Yên Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày