Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2020 do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ
Ngày cập nhật 14/07/2020

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐQLQPTKHCN ngày 07/7/2020 của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh cuộc họp

Chiều ngày 14/7/2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Họp Hồi đồng xác định danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2020 do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ. Tham dự có đồng chí Hồ Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá, tư vấn cho Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ về các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020.

Hội đồng đánh giá cao sự cần thiết của việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này. Hội đồng đã thảo luận và tư vấn các nội dung dự kiến tập trung nghiên cứu đồng thời tư vấn về định hướng mục tiêu và sản phẩm của nhiệm vụ. Trên cơ sở đó giúp các đơn vị đề xuất, hoàn thiện nhiệm vụ và các nội dung cần tập trung nghiên cứu. 

Kết quả, Hội đồng đã bỏ phiếu chọn 10/12 đề tài trong danh mục lần này.

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày